Algemene Voorwaarden

1. De verkoper

De webwinkel KDWoodlights is eigendom van KDWoodlights met maatschappelijke zetel te 3220 Holsbeek, Lindestraat 47a, 0032 16 623629, ondernemingsnummer BE 0630.777.934

2. Toepassing

Wanneer de klant zijn online bestelling bevestigt, verklaart deze akkoord gegaan te zijn met deze algemene voorwaarden.
Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

3. Beschrijvingen en foto's op www.kdwoodlights.be

KDWoodlights levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal KDWoodlights de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. KDWoodlights kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaan uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De kleuren op de foto's kunnen lichtjes afwijken van het origineel product. Door de aard van sommige producten in KDWoodlights bestaat de mogelijkheid dat er kleine verschillen in kleur of vorm zijn in de producten anders dan vertoond op de foto's op de website en webshop. De producten worden deels handgemaakt en daardoor kunnen we geen garantie bieden op een 100% gelijk product. De koper op onze website is hier van op de hoogte door zich akkoord te verklaren met de voorwaarden zoals hier beschreven. De instelling en kwaliteit van uw beeldscherm kunnen hier ook een rol bij spelen.

4. Prijzen

De prijzen vermeld op www.kdwoodlights.be zijn in euro, inclusief BTW en exlusief transportkosten.
KDWoodlights behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijden aan te passen of te corrigeren. KDWoodlights is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer, zet- of drukfouten en kan deze corrigeren ook na een bestelling.

5. Transportkosten

Transportkosten van pakjes binnen België werden door KDWoodlights vastgesteld op basis van de gangbare tarieven van Bpack en voor andere Europese landen hanteren wij de gebruikelijke Bpack International.

6. Bestelling

Nadat de klant de bestelling bevestigde en verstuurde, ontvangt deze een automatisch gegenereerde e-mail met bevestiging van zijn bestelling. Op deze bevestiging kan de klant opmaken of de betaling reeds volbracht werd of indien hij deze nog moet in orde brengen. De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en KDWoodlights op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken.

7. Betaling

De betaling kan op volgende manieren tot stand gebracht worden:

  • via een online betaling op deze site met Mistercash/Bancontact.
  • of via Netbanking geleverd door de eigen bankdiensten.
  • of via iDEAL voor klanten uit Nederland.

8. Levering

Het pakje wordt verstuurd nadat KDWoodlights de betaling ontvangen heeft. De levering gebeurt binnen de vijf werkdagen in alle Europese landen, tenzij anders vermeld op de webshop bij het betreffende product. Met Bpack binnen België en met Bpack International naar andere Europese landen.

9. Verzakingsrecht - Retourneren

De klant heeft het recht af te zien van de verkoopovereenkomst en/of geleverde artikelen zonder betaling van boete of opgave van motief, tenzij anders vermeld bij de omschrijving van de producten (in het geval van bestellingen die KDWoodlights moet plaatsen en niet zelf in stock heeft en deze ook zelf niet kan retourneren aan zijn leverancier). Dit dient te gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na levering van de producten. De transportkosten voor het retourneren van deze artikels vallen ten laste van de koper.
Het volledige bedrag van het aangekochte product, inclusief de transportkosten dienen terug overgemaakt te worden aan de consument. Bij bewezen vaststelling dat het product beschadigd is of onbruikbaar is voor verkoop kan afgezien worden van de teruggave van het volledige bedrag.

10. Risico van verzending

KDWoodlights kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden via Bpack of Bpack International. Wij verpakken de producten op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Ieder pakje verstuurd met Bpack, is voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot de transporteur met vermelding van deze unieke barcode.

11. Garantie

KDWoodlights biedt garantie op verkochte artikelen, conform de Belgische wetgeving.

12. Klachten

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkopen beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling. 

http://ec.europa.eu/odr/